Admitere 2020-2021

ADMITERE 2020-2021

Având în vedere Ordinul de ministru nr. 4317/2020 prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura prin evaluarea unui portofoliu de lucrări.

ÎNSCRIEREA ( 02.06 -05.06.2020 între orele 8.00 – 16.00 )

Înscrierea candidaților se va desfășura la sediul liceului din Str. Băiculești nr. 29, sector 1 în baza unei programări realizate telefonic sau prin email a următoarelor documente:

a. documentele de înscriere; – anexa la fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență,

– certificatul de naștere în original și copie

– copie CI elev (dacă este cazul)

– copie CI părinți/tutori legali

– dosar de plastic de încopciat

b. un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări,

c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis;

d. recomandarea profesorului de educație plastică din școala absolvită/cercul de arte plastice din Clubul copiilor (doar pentru elevii absolvenți ai școlilor generale)

d. La înscriere se va completa o fișă de înscriere semnată de candidat și părinte/tutore. Nu este obligatorie prezența elevului la depunerea dosarului.

CONȚINUTUL PROBELOR

PENTRU CLASELE DE ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN:

Examenul constă în două probe:

a) studiul după natură;

b) compoziție în culoare/volum.

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10 (ZECE) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII, în format A3, respectiv: 5 (cinci) studii după natură și 5 (cinci) compoziții libere, fiecare cu o problematică plastică diferită, imprimat pe CD/DVD.

Notă: – Elevii care dețin imagini cu lucrări (compoziții) proprii modelate în lut, le pot include în portofoliu, în locul compozițiilor în culoare.

 

 

 

 

Criterii de apreciere pentru studii:

– Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

– Raportul dintre obiecte (proporţii);

– Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;

– Redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

Criterii de apreciere pentru compoziții:

– unitatea compoziţiei;

– expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;

– notă personală, originalitate, creativitate.

PENTRU CLASELE DE RESTAURARE-CONSERVARE BUNURI CULTURALE: Examenul constă în două probe:

a) reproduceri în desen;

b) reproduceri în culoare/volum.

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10 PLANȘE, format A3: 5 (cinci) reproduceri – desene în creion și 5 (cinci) reproduceri în culoare ale unor motive decorative tradiționale, eventual mărite sau micşorate la scară.

Criterii de apreciere:

– calitatea limbajului plastic utilizat;

– fidelitatea reproducerii;

– respectarea proporţiilor şi a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micşorării.

Criterii de apreciere:

– Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

– Redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare;

– Corectitudinea construcțiilor grafice;

– Realizarea plastică a compozițiilor.

Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.

Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.

Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (şase).

Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puţin una dintre probele de aptitudini.

La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini se va face vineri, 12 iunie 2020, după ora 14:00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.