Admitere Sesiunea a II-a, 2022-2023

Admitere Sesiunea a II-a 2022-2023

 

Calendar

26 iulie 2022 Înscrierea pentru probele de aptitudini
27 iulie 2022 Proba de percepție vizuală
28 iulie 2022 Proba de creativitate
28-29 iulie 2022 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
TBA Ridicarea fișelor anexă pentru candidații declarați admiși și a dosarelor de înscriere pentru candidații declarați respinși
TBA Completarea dosarelor pentru candidații declarați admiși
TBA Afișarea rezultatelor finale

 

Important!

NOTE
– conform Anexei nr. 3 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021, la probele de aptitudini pentru profilul artistic
– arte vizuale NU SE ADMIT CONTESTAȚII. – rezultatul la probele de aptitudini nu reprezintă
admiterea la Liceul Dimitrie Paciurea
– fișele anexă pentru candidații declarați ADMIȘI se vor ridica de la sediul liceului din Str. Băiculești
nr.29 pe 25 și 26 mai 2022, în intervalul orar 10:00 – 13:00.

Înscrierea pentru probele de aptitudini

Înscrierea candidaților se va face în sediul liceului din Str. Băiculești 29 sector 1 (vezi pe hartă), după programul:

 • 26 mai 2022, între orele 09:00 – 18:00

Acte necesare pentru înscriere

 1. fișa de înscriere completată și semnată (ea poate fi descărcată aici)
 2. fișa anexă eliberată de școala de proveniență
 3. certificatul de naștere al candidatului în original și copie
 4. copie C.I. candidat, dacă este cazul
 5. copie C.I. a ambilor părinți/reprezentanți legali
 6. hotărâre de divorț și hotărâre judecătorească de încredințare a minorului în original și copie, dacă este cazul
 7. acord semnat de celălalt părinte, in cazul custodiei comune a minorului
 8. certificat de deces în original și copie, dacă este cazul
 9. dosar de plastic (nu de carton) de încopciat (cu găuri pe cotor)

Recomandăm descărcarea și completarea la domiciliu a cererii de înscriere pentru reducerea timpului de așteptare la sediul liceului. Nu este necesară prezența elevului la depunerea dosarului.

Probele de aptitudini

Conform Anexei nr. 3 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021, probele de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, profilul artistic – arte vizuale, specializările arte plastice, arte decorative, sunt:

1. Proba de percepție vizuală

Desen de observație – studiu după natură: natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Timp de lucru: 5 ore.

NOTE:

 1. Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb
 2. Dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri
 3. Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune

CRITERII GENERALE DE APRECIERE:

 • compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină)
 • raportul dintre obiecte (proporții)
 • forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora
 • redarea spațiului și a volumului prin linie și valoare

MATERIALE NECESARE:

 • Hârtie A3 desen
 • scotch
 • creioane sau cărbune
 • gumă de șters / guma plastică

2. Proba de creativitate

O compoziție pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum. Opțiunea se va preciza în fișa de înscriere.

A) CULOARE

Compoziţie cu personaje. Tehnica: culori de apă (acrylic, tempera, acuarelă).

B) VOLUM

Compoziție cu personaje – ronde – bosse. Tehnica: modelaj în lut.

Timp de lucru: 4 ore.

CRITERII GENERALE DE APRECIERE:

 • unitatea compoziției
 • expresivitatea cromatică sau, după caz, proporții, mișcare, rezolvarea plastică a volumelor
 • notă personală, originalitate, creativitate

MATERIALE NECESARE:

a) Culoare

 • Recipient pentru apă
 • paletă pentru amestecul culorilor
 • pensule
 • acrylic, tempera, acuarelă

b) Volum

 • instrumentare de lucru (eboșoare)

Precizări

 1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specializările, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean / al municipiului București și sunt compuse din:
  • Președinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ
  • Vicepreședinte (fără drept de notare) – profesor de specialitate
  • Membri (cu drept de notare) – doi profesori de la disciplina / specializarea pentru care candidatul susține probele. În mod excepțional, unul din cei doi membri cu drept de notare poate fi de o specializare înrudită.
 2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare membru cu drept de notare al comisiei.
 3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.
 4. Media minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3, este 6 (șase).
 5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din cele două probe.
 6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestații.

Desfășurarea probelor de aptitudini

Probele de aptitudini se vor desfășura în sediul liceului din Str. Băiculești 29 sector 1 (vezi pe hartă) după următorul program:

 1. Proba de percepție vizuală – 27 iulie 2020, ora 09:00
 2. Proba de creativitate – 28 iulie 2020, ora 09:00

Candidații vor fi prezenți la ora 08:30 la sediul liceului din Str. Băiculești 29 sector 1. Candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate (cei care au), carnetul de note cu fotografie, vizat la zi și materialele de lucru.

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini se va face pe 28-29 iulie 2022 în sediul liceului și pe site-ul liceului, la ora 14:00. Rezultatele vor fi afișate anonimizat.

Fișele anexă pentru candidații declarați ADMIȘI și dosarele de înscriere pentru candidații declarați RESPINȘI  se vor ridica de la sediul liceului din Str. Băiculești 29 sector 1.

Calculul mediilor de admitere

Media de admitere se calculează conform Anexei 2 la OMEN nr. 4794/2018, după următoarea formulă:

MA = (0,2 × ABS) + (0,8 × EN)

unde:

 • MA = media de admitere
 • ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
 • EN = media generală obținută la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Media finală de admitere la Liceul „Dimitrie Paciurea” se calculează conform Art. 8 din OMECTS nr. 4802/2010, după următoarea formulă:

MFA = (0,75 × APT) + (0,25 × MA)

unde:

 • MFA = media finală de admitere la Liceul „Dimitrie Paciurea”
 • APT = media finală la probele de aptitudini
 • MA = media de admitere calculată conform Anexei 2 la OMEN nr. 4794/2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.