Admitere

REZULTATE ADMITERE

 • În situația în care candidatul se regăsește pe lista celor admisi, maine, 15.07.2021, vine la secretariatul liceului nostru să iși ridice adeverința pe care trebuie sa o ducă la școala de proveniență.
  Dacă se regăsește pe lista celor respinsi, maine, 15.07.2021 isi va ridica dosarul de la secretariatul liceului nostru.
  Dacă nu se regaseste pe nicio listă la liceul nostru, candidatul iși va ridica dosarul de la Liceul de Arte Plastice ,,N.Tonitza”.Lista candidatilor declarati AdmisiLista candidatilor declarati Respinsi

  Calendar admitere 2021-2022

ANUNȚ IMPORTANT – ADMITERE 2021-2022

 Înscrierea pentru probele de aptitudini

Având în vedere OMEC nr. 5457/31.08.2020 cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobat Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura prin evaluarea unui portofoliu de lucrări.
Înscrierea candidaților se va face în sediul liceului din str. Băiculești nr. 29, sector 1, în perioada 7 – 14 iunie 2021, între orele 09:00 – 16:00.

Acte necesare pentru înscriere:

 1. fișa de înscriere completată și semnată
 2. fișa anexă eliberată de școala de proveniență
 3. certificatul de naștere al candidatului în original și copie
 4. copie C.I. candidat (dacă este cazul)
 5. copie C.I. părinți/reprezentanți legali
 6. declarația pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor trimise
 7. recomandarea profesorului de educație plastică din școala absolvită/cercul de arte plastice din Clubul copiilor
 8. portofoliul de lucrări pe CD
 9. dosar de plastic de încopciat

ADMITERE CAZURI SPECIALE

 

Rezultate probe de aptitudini

 

ADMITERE CAZURI SPECIALE

 

ADMITERE SESIUNEA A 2A

ADMITERE 2020-2021

Având în vedere Ordinul de ministru nr. 4317/2020 prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura prin evaluarea unui portofoliu de lucrări.

ÎNSCRIEREA ( 02.06 -05.06.2020 între orele 8.00 – 16.00 )

Înscrierea candidaților se va desfășura la sediul liceului din Str. Băiculești nr. 29, sector 1 în baza unei programări realizate telefonic sau prin email a următoarelor documente:

a. documentele de înscriere; – anexa la fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență,

– certificatul de naștere în original și copie

– copie CI elev (dacă este cazul)

– copie CI părinți/tutori legali

– dosar de plastic de încopciat

b. un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări,

c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis;

d. recomandarea profesorului de educație plastică din școala absolvită/cercul de arte plastice din Clubul copiilor (doar pentru elevii absolvenți ai școlilor generale)

d. La înscriere se va completa o fișă de înscriere semnată de candidat și părinte/tutore. Nu este obligatorie prezența elevului la depunerea dosarului.

CONȚINUTUL PROBELOR

PENTRU CLASELE DE ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN:

Examenul constă în două probe:

a) studiul după natură;

b) compoziție în culoare/volum.

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10 (ZECE) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII, în format A3, respectiv: 5 (cinci) studii după natură și 5 (cinci) compoziții libere, fiecare cu o problematică plastică diferită, imprimat pe CD/DVD.

Notă: – Elevii care dețin imagini cu lucrări (compoziții) proprii modelate în lut, le pot include în portofoliu, în locul compozițiilor în culoare.

 

 

 

 

Criterii de apreciere pentru studii:

– Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

– Raportul dintre obiecte (proporţii);

– Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;

– Redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

Criterii de apreciere pentru compoziții:

– unitatea compoziţiei;

– expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;

– notă personală, originalitate, creativitate.

PENTRU CLASELE DE RESTAURARE-CONSERVARE BUNURI CULTURALE: Examenul constă în două probe:

a) reproduceri în desen;

b) reproduceri în culoare/volum.

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10 PLANȘE, format A3: 5 (cinci) reproduceri – desene în creion și 5 (cinci) reproduceri în culoare ale unor motive decorative tradiționale, eventual mărite sau micşorate la scară.

Criterii de apreciere:

– calitatea limbajului plastic utilizat;

– fidelitatea reproducerii;

– respectarea proporţiilor şi a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micşorării.

Criterii de apreciere:

– Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

– Redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare;

– Corectitudinea construcțiilor grafice;

– Realizarea plastică a compozițiilor.

Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.

Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.

Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (şase).

Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puţin una dintre probele de aptitudini.

La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini se va face vineri, 12 iunie 2020, după ora 14:00.