Covid -19

Situație vaccinare la 18.11.2021

Ca urmare a adresei ME nr. 429/29.10.2021, datele solicitate, privind situația vaccinării personalului din Liceul „Dimitrie Paciurea”, sunt:

Personal didactic: 19 din 32

Personal didactic auxiliar: 1 din 1

Personal nedidactic: 2 din 2


Aprobare masuri organizare activitati scoli SARS-CoV-2