Organizare

Director
prof. dr. ing. Pirvulescu Crenguța Manuela

Secretar
Pană Cristina

Consiliul de administrație
Consiliul elevilor
Comitetul Parinților
Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității
Organigrama
ROFI
ROI